Các vòng lặp trong PHP (loop)

vòng lặp trong php
5/5 - (1132 bình chọn)

Xin chào các bạn đến với chuyên mục tìm hiểu về vòng lặp trong PHP hay còn gọi là loop. Khi là một lập trình viên bất kỳ ngôn ngữ nào thì chúng ta đều biết đến khái niệm vòng lặp.

Và trong lập trình wordpress chúng ta cũng sử dụng rất nhiều vòng lặp này.

Vòng lặp là gì?

Bạn có thể hiểu nó là một tính năng tạo ra một chu kỳ thực hiện một kịch bản nào đó với ngôn ngữ lập trình. Một ví dụ đơn giản là bạn có thể gõ từ 1 đến 10 bằng tay thì không có vấn đề gì nhưng khi bạn gõ từ 1 đến 1000 thì có thể nó là vấn đề lớn. Nhưng khi chúng ta cho nó vào một vòng lặp thì quá trình in ra từ 1 đến 1000 là tự động.

Các loại vòng lặp trong PHP

Chúng ta có 4 loại vòng lặp khác nhau là for(), while(), foreach(). Mỗi kiểu vòng lặp sẽ có cách khác nhau để làm.

 • for – lặp một hành động với số lần lặp nhất định. Ví dụ bạn muốn in từ số 1 đến 1000 thì sẽ dùng vòng lặp này vì chúng ta có thể đặt điều khiện cho nó dựng lại sau khi lặp 1000 lần.
 • while – lặp một hành động dựa theo một điều kiện cụ thể mà nó trả về là true. Ví dụ trong WordPress hàn have_post() sẽ có chức năng kiểm tra trong truy vấn còn đối tượng không, nếu return về là true thì lặp, false là ngừng.
 • do while – vòng lặp này giống while nhưng bạn cso thể đặt một tập hợp code vào hàm do() rồi nó sẽ lặp lại các code theo một điều kiện nào đó.
 • foreach – sử dụng để lặp các key và value trong dữ liệu mảng. Sử dụng rất nhiều khi làm việc với mảng.

Cách sử dụng vòng lặp trong PHP

Cấu trúc vòng lặp for()

<?php
for ($x = 0; $x <= 10; $x++) {
  echo "$x <br>";
}
?>

Trong đó $x = 0 là dữ liệu cần lặp, do nó chưa có giá trị nên mình gán nó bằng 0

$x <= 10: Điều kiện lặp cho đến khi $x nhỏ hơn hoặc bằng 10

$x++: Toán tử đếm khi vòng lặp thực hiện, tương tự như $x + 1, tức là sẽ tăng 1 giá trị mỗi chu kỳ lặp

Chú ý: ít sử dụng trong WordPress

Vòng lặp while

Vòng lặp while được sử dụng rất nhiều trong WordPress nhất là khi để lặp truy vấn ( query ) để hiển thị dữ liệu bài viết ra bên ngoài.

Cú pháp

<?php
$x = 1;
while($x <= 20) {
$x++;
echo $x <br>
}
?>

Vòng lặp do…while

Tương tự vòng lặp while, nhưng nó sẽ thực hiện các đoạn code trước rồi mới kiểm tra điều kiện sau.

<?php
$x = 0;


do {
  $x++;
  echo "$x <br>";
} while ( $x <= 20 )
?>

Vòng lặp foreach

Vòng lặp này sẽ lặp các key và value trong mảng, chúng ta không cần gắn điều kiện hay số lần lặp gì cả mà nó sẽ tự động lặp hết mảng.

$web = array ("php", "java", "python");
foreach( $web as $lang){
echo $lang
}

Trong đó $web as $lang nghĩa là nó sẽ lấy cặp khóa và giá trị trong mảng $web bỏ vào $lang để hiển thị ra.

<?php
$web = array(
  ‘dynamic’  => ‘PHP’,
  ‘styling’  => ‘CSS’,
  ‘behavior’  => ‘Javascript’
);


foreach ( $web as $key => $value ) {
  echo "$key is $value <br>";
}


?>
Danh mục: PHP
Subscribe
Notify of
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận
0
Bạn đang nghĩ gì? Hãy bình luận nhé <3x