2334 lượt xem PHP 86 người đang xem

Các hàm thông dụng trong PHP

Các hàm xử lý chuỗi

Các hàm trong danh sách này là những hàm chuyên để xử lý kiểu dữ liệu về chuỗi

echo()

in một dữ liệu chuỗi nào đó ra màn hình

md5()

Tự động chuyển một chuỗi sang dạng mã hóa

str_split

Cắt các ký tự trong chuỗi và chuyển thành mảng

str_word_count

Đếm số phần tử trong một chuỗi

strlen

Đếm số phần tử tính cả khoảng trắng và ký tự đặc biệt

substr

Hỗ trợ tách một phần trong một chuỗi. Tách dựa theo điểm neo bắt đầu hoặc kết thúc của một chuỗi

ste_replace

Tìm một từ khóa và thành thế thành từ khóa của bạn ( nó có thể làm việc trong chuỗi hoặc mảng)

Các hằng Magic

Trong PHP có hỗ trợ các hằng Magic để sử dụng lấy các thông tin một cái gì đó trong ngữ cảnh hiện tại

  • __FILE__ Tên tập tin hiện tại
  • __DIR__ Đường dẫn thư mục hiện tại
  • __FUNCTION__ Hàm hiện tại
  • __CLASS__ Lớp hiện tại
  • __METHOD__ Phương thức hiện tại
  • __NAMESPACE__ Namespace hiện tại
5/5 - (1132 bình chọn)
Danh mục: PHP
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận
0
Bạn đang nghĩ gì? Hãy bình luận nhé <3x